Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

การบำรุงรักษาหัวกรอฟัน Highspeed Handpiece Maintenace

  -ก่อนปฏิบัติงานควรสวมถุงมือใส่แว่นตาและสวม mask ทุกครั้ง
  -นำหัวกรอมาทำความสะอาด โดยใช้แปรงขนอ่อนหรือแปรงสีฟันชุบน้ำพอหมาดแปรงให้ทั่ว
  โดยเฉพาะบริเวณส่วนหัวด้านที่มีรูระบายน้ำออกแล้วเช็ดให้สะอาด
  -Spray น้ำมันลงไปในท่อ Drive Air ประมาณ 2 วินาที โดยการนับ 1..2..
  (หัวกรอถ้าเป็นชนิด Quick Connector ต้องใช้หัวฉีด เฉพาะของยี่ห้อนั้นๆต่อกับกระป๋องSpray ด้วย)
  -นำหัวกรอไปต่อเข้ากับสายของยูนิตที่ใช้งานอยู่ ใส่ Bur ก่อนแล้ว Run หัวกรอประมาณ 5-10 วินาที
  เพื่อไล่คราบน้ำมันส่วนเกินออกโดยการนับ 1..2..3..4..5..ให้สังเกตดูน้ำมันที่ไหลล้นออกมาจากหัวกรอว่ามีสีใสหรือไม่
  ถ้ายังมีคราบสกปรกปนออกมากับคราบน้ำมันให้ Spray และ Run ซ้ำอีกจนกว่าคราบน้ำมันที่ไหลล้นออกมาจะมีสีใส
  -ถอด Bur ออกแล้วเช็ดทำความสะอาดหัวกรออีกครั้งก่อนซีลด้วยซองซีลเพื่อนำเข้าSterilize ด้วยเครื่อง Autoclave
  ให้ Sterilize ตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่มีอยู่ในกล่องคู่มือของหัวกรอนั้นๆ และต้องผ่านกระบวนการ Dry Cycle
  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงนำหัวกรอออกมาวางภายนอก
  ให้วางหัวกรอในที่โล่งเพื่อระบายความร้อนของหัวกรอให้ค่อยๆเย็นลงจนปรกติ
  แล้วจึงนำเข้าเก็บหรือนำไปใช้งานต่อไป

  

Maintenance Tip
  - ตรวจสอบแรงดันลมของหัวกรอ อยู่เสมอแรงดันลม (Handpiece Pressure) ต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดจากผู้ผลิต
  - หัวกรอบางรุ่นบางยี่ห้อมีอัตรากินลม ( Air Consumption ) ไม่เท่ากัน ควรตรวจเช็คก่อนนำมาใช้ร่วมกับ Unit เดียวกัน
  - ตรวจเช็ค Filter ลมและน้ำตามจุดต่างๆ พร้อมทั้ง Drain ลมที่ก้นTank ทิ้ง หลังเลิกงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
  - ใช้ Diamond bur ที่มีความคมอยู่เสมอ
  - ก้านของ Diamond bur ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐาน(Ø1.59-1.60 mm)
    ตัวก้านต้องไม่คดงอ ไม่มีรอยขีดข่วน หรือคราบสกปรก ติดอยู่ที่ผิวของก้าน
  - ใส่ Diamond bur ให้สุดทุกครั้ง ถ้าหัวกรอมีอาการ ถอด-ใส่ Burยากหรือหัว Bur ติด-ถอดไม่ออก
    ไม่ควรใช้คีมดึงออก หัว Bur ลื่นหลุดขณะกรอฟัน ควรปรึกษาช่าง
  - หัวกรอชนิด Mini Head ควรใช้ Diamond bur ชนิดที่มีก้าน ความยาวแบบ Short Shank เท่านั้น

บริษัท แฮนด์พีซ โซลูชั่นส์ จำกัด
164/621 ซอยจามจุรี 4 หมู่บ้าน ดิเอ็มเมอรัล พาร์ค2 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-002-3995 โทรสาร : 02-002-3996 Websit : http://hp-s2015.com Email : hp-s2015@hotmail.com Line ID : hp-s2015
Counter